455020626_89028
کارگاه کارآفرینی در ۷ روز

کارگاه کارآفرینی در ۷ روز

نوشته شده در کلیات و تعاریف 9 بدون نظر

کارگاه کاربردی:

کارآفرینی در هفت روز

با 6 ساعت آموزش عملی فناورانه

شما می توانید بعد از هفت روز کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید.

مدرسین:

دکتر سعید جوی زاده

مهندس پریوش مرادی

زمان:

6 و 7 بهمن ماه 1397

در حاشیه اولین کنفرانس ملی کشاورزی شهری

ثبت نام در وب سایت همایش

Http://hsanalysis.ir

Info@hsanalysis.ir

تلفن تماس:

09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477

تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com