دوره آموزشی SPSS

دوره آموزشی SPSS:

 

نرم افزار SPSS 22 يك نرم افزار بسيار معتبر و قوي در زمينه تحليلهاي آماري است كه سالها مورد استفاده قرار گرفته است. در اين نرم افزار يك كاربرگ براي ورود داده‌‌ها در اختيار شما قرار مي‌گيرد. پس از وارد كردن داده‌ها, فرمانهاي مورد نظر خود جهت انجام انواع محاسبات, تبديلها, رسم نمودارها و تحليلها را مي‌توانيد اعمال كنيد و سپس نتيجه كار خود را در يك صفحه ديگر مشاهده نماييد.

 

در نرم افزار آموزش SPSS 22 مطالب زیر آموزش داده میشوند.

 

فصل اول : آشنايي با SPSS

مقدمه

اجراي برنامه SPSS

پنجره کاري در SPSS

بررسي منوهاي برنامه

ميله ابزار

راهنماي SPSS

اجراي راهنما

خواندن اطلاعات يک پرونده

تغيير نحوه نمايش داده ها

تعريف متغير جديد

 

فصل دوم : اصول اوليه در SPSS

مقدمه

بررسي صفحه کاربرگ

ايجاد يک پروژه جديد

تعريف متغير در SPSS

مقادير يک متغير

مشاهده متغير تعريف شده

تغيير اطلاعات وارد شده

ذخيره سازي اطلاعات

ايجاد سطر يا Case جديد

ايجاد متغير جديد

حذف سطر

حذف متغير در SPSS

 

فصل سوم : کار با پرونده داده ها در SPSS

مقدمه

صادر کردن اطلاعات به SPSS

خواندن اطلاعات از نرم افزارهاي ديگر و ورود داده ها در SPSS

 

فصل چهارم : کار با داده ها در SPSS

مقدمه

جستجوي يک متغير در SPSS

پرش به يک رديف

جستجوي يک مقدار

بازسازي داده ها در SPSS

محاسبه مقادير

محاسبه مقادير با استفاده از فرمول

محاسبه مقادير با استفاده از تابع

ترانهاده سطرها و متغيرها

رتبه بندي داده ها

تقسيم پرونده

ترکيب پرونده ها در SPSS

 

فصل پنجم : نمودارها در SPSS

مقدمه

ايجاد نمودار خطي

ذخيره سازي نمودار

چاپ نمودار در SPSS

ساخت نمودار ميله اي

ايجاد نمودار سه بعدي

ايجاد نمودار محيطي

ايجاد نمودار دايره اي

ويرايش نمودارها

 

فصل ششم : توصيف داده ها و تعريف متغير در SPSS

مقدمه

تعريف مسأله در SPSS

ايجاد متغير

معکوس سازي مقياس ها

ايجاد متغير

ايجاد مقادير استاندارد

 

فصل هفتم : آمار توصيفي يک متغيره براي متغيرهاي کيفي و کمي

آمار توصيفي يک متغيره براي متغيرهاي کيفي

بررسي يک مثال

محاسبه فراواني در متغير کيفي

نمودار ميله اي نتايج

نمودار دايره اي نتايج

آمار توصيفي يک متغيره براي متغيرهاي کمي

آمار توصيفي با روش Explore

درصدگيري نمرات با فرض توزيع غيرنرمال

تبديل نمرات به استاندارد Z

درصدگيري رتبه ها براساس نمرات استاندارد Z

نمايش چند نمودار براساس نمرات استاندارد Z

 

فصل هشتم : آزمون هاي تي در SPSS

آزمون تي با يک نمونه در SPSS

اجراي آزمون تي با يک نمونه در SPSS

آزمون تي با دو نمونه در SPSS

اجراي آزمون تي با دو نمونه در SPSS

آزمون تي با نمونه هاي مستقل در SPSS

اجراي آزمون تي با نمونه هاي مستقل در SPSS

 

فصل نهم : تحليل واريانس يک و چند متغيره

تحليل واريانس يک طرفه

بررسي يک مثال در SPSS

تحليل واريانس دو طرفه

بررسي يک مثال در SPSS

تحليل کواريانس يک طرفه

بررسي يک مثال در SPSS

 

فصل دهم : روشهاي همبستگي، رگرسيون و تحليل مميزي در SPSS

ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون

بررسي يک مثال در SPSS

همبستگي جزئي

بررسي يک مثال در SPSS

رگرسيون خطي دو متغيره در SPSS

بررسي يک مثال در SPSS

رگرسيون خطي چند متغيره

بررسي يک مثال در SPSS

تحليل مميزي

بررسي يک مثال در SPSS

 

فصل يازدهم : روشهاي مقياس سازي در SPSS

تحليل عامل

بررسي يک مثال

اجراي تحليل عامل

چرخش عامل

تخمين پايايي سازگاري دروني

بررسي يک مثال در SPSS

اجراي تحليل پايايي سازگاري دروني

محاسبه ضريب آلفا

محاسبه ضريب دو نيمه سازي

 

فصل دوازدهم : روشهاي غيرپارامتريک در SPSS

مقدمه

آزمون دو جمله اي

آزمون مجذور کاي يک نمونه

آزمون مجذور کاي با فراواني هاي مورد انتظار برابر

آزمون مجذور کاي با فراواني هاي مورد انتظار نابرابر

تحليل جدول توافق دو طرفه

اجراي تحليل جدول توافق دو طرفه

اجراي آزمون هاي تکميلي

آزمون U من ويتني

آزمون هاي K نمونه مستقل

آزمون دو نمونه مرتبط

اجراي آزمون مک نمار

اجراي آزمون ويلککسون

آزمون K نمونه مرتبط

نظرات (2)

  • Smithg507

    |

    Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thanks dcabbagegedeedec

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477

تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com