دوره های حسابداری

آموزش دوره های حسابداری در شیراز

زیر نظر اساتید مجرب و حرفه ای

با رویکرد بازار کار

دپارتمان مدیریت و حسابداری موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل:

آموزش:

حسابداری مقدماتی در شیراز

مالی با رایانه در شیراز

حقوق و دستمزد در شیراز

حسابداری صنعتی در شیراز

تحریر دفاتر قانونی در شیراز

تهیه صورتهای مالی در شیراز

اظهار نامه مالیاتی در شیراز

حسابداری تکمیلی در شیراز

آموزش مقاله نویسی ویژه دانشجویان حسابداری

زبان تخصصی حسابداری

آموزش آمار در حسابداری

آموزش EXCEL در حسابدرای

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477

تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com